top of page

Gör så här för att söka medlemskap i WKK

Om du vill bli medlem i WKK är enklaste sättet att skicka ett mejl till borgemoper@gmail.com och uppge nedanstående uppgifter i mejlet:

  1. Namn

  2. Adress

  3. Födelsenummer ÅÅÅÅ-MM-DD (ej de fyra sista siffrorna)

  4. Telefonnummer

Enskild medlem: 300 kr per år

Familjemedlem: 700 kr per år

Kanotplats: 600 kr per år

bottom of page