top of page

Västerviks-Tidningens guldmedaljörer

Västerviks-Tidningen har sedan 1945 delat ut en årlig guldmedalj för idrottsliga prestationer till idrottare från Västervik. Vid inte mindre än 12 tillfällen har medaljen tilldelats kanotister från WKK.

1945    Stig Johansson

1950    WKK:s lag i K4

1953    Stig Andersson

1954    Carl-Åke Ljung

1957    Iris Sjöö

1960    Olle Österberg

1965    Irma Lindqvist

1981    Johan Kroon

1983    Liselotte Ohlsson

1986    Anders Ohlsén

1988    Anna Ljung

 2012   Adam Ask 

VT logo.png
bottom of page